Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 4/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-08-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

 

·         Republikens presidents framställning

 

·         Regeringens proposition