Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 3/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan

 

·         Republikens presidents framställning

 

·         Regeringens proposition

·         Bilaga 1

·         Bilaga 2