Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 2/2005-2006

 

Datum

 

 

2006-03-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 218/2006 i HTML-format.

Ÿ      Regeringens proposition RP 218/2006 i PDF-format.