Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 6/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

 

·         Republikens presidents framställning

 

·          Statsrådets förordning

 

·         PM