Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2017-2018

 

Datum

 

 

2017-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

Ÿ   Republikens presidents framställning

Ÿ   Förordning