Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 7/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-10-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

 

·         Republikens presidents framställning

 

·          RP 135/2018