Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 11/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-07-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband

med dem

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  RP 61/2017 (Dokumentet öppnas i nytt fönster)