Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/2016-2017

 

Datum

 

 

2016-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de

bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  RP 202/2016 rd i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)