Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 6/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av överenskommelsen med Ryssland

om direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 149/2015 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)