Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 2/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och fartygssäkerhetslagen

 

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 122/2015 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)