Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 10/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-02-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 322/2014  i PDF-format

 (Dokumentet öppnas i nytt fönster)