Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 4/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning med förslag till godkännande av överenskommelsen om att effektivisera samarbetet mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att förebygga och bekämpa brottslighet samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 187/2010 i PDF-format