Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 18/2009-2010

 

Datum

 

 

2010-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av de bestämmelser om ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 31/2010 i PDF-format