Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 16/2009-2010

 

Datum

 

 

2010-03-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning .

Ÿ      Regeringens proposition RP 10/2010 i PDF-format