Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 9/2009-2010

 

Datum

 

 

2010-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Förordning