PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Utsläppsrätter för luftfart

·       Landskapsregeringens framställning nr 27/2009-2010

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § 1 mom. landskapslagen (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel en ny 3 punkt som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpning av rikslag

     Med de undantag som anges i denna lag ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet:

     1) lagen om utsläppshandel (FFS 683/2004) och

     2) lagen om användning av Kyotomekanismerna (FFS 109/2007).

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Tillämpning av rikslag

     Med de undantag som anges i denna lag ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet

     1) lagen om utsläppshandel (FFS 683/2004),

     2) lagen om användning av Kyotomekanismerna (FFS 109/2007) och

     3) lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (FFS 34/2010).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________