Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 2/2008-2009

 

Datum

 

 

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om bifall till utkast till förordning om sättande i kraft av protkollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning