Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2008-2009

 

Datum

 

 

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen med Australien om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen.

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 127/2008 i PDF-format