PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2009-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

·       Landskapsregeringens framställning nr 19/2008-2009

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse  2

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken för landskapslagen (1985:17) om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse samt

     ersätts i lagen, förutom i 6 § 2 mom., ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ordet ”landskapsregeringen” i motsvarande böjningsformer som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

LANDSKAPSLAG
om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse

 

 

 

LANDSKAPSLAG
om arvode för medlem av Ålands landskapsregering