Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Armenien för att unvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning.

Ÿ      Regeringens proposition RP 32/2007 i PDF-format.