Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2005-2006

 

Datum

 

 

2005-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 188/2005 i HTML-format.

Ÿ      Regeringens proposition RP 188/2005 i PDF-format.