Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 19/2003-2004

 

Datum

 

 

2004-03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning angående godkännande av överenskommelsen med Kroatien om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

 

 

·        Republikens presidents framställning

·        Regeringens proposition RP 5/2004 i PDF format