Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-08-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändring av koefficienterna för beräkning av landskapsandel för grundskolan

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 27/2002-2003

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 7 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 7 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § 2 mom. landskapslagen den 19 oktober 1993 om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten (72/1993) sådant det lyder i landskapslagen den 25 juni 2003 (46/2003) som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

7 §

Landskapsandel till kommuner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      Koefficienterna för de olika kommungrupperna är följande:

 

Kommun

Koefficient

Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga

0,85

Vårdö

0,64

Faståländska kommuner med högst 1 000 invånare

0,43

Faståländska kommuner med mer än 1 000 invånare

0,34

Mariehamn

0,24

 

 

 

 

7 §

Landskapsandel till kommuner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      Koefficienterna för de olika kommungrupperna är följande:

 

Kommun

Koefficient

Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga

0,8502

Vårdö

0,6402

Faståländska kommuner med högst 1 000 invånare

0,4301

Faståländska kommuner med mer än 1 000 invånare

0,3401

Mariehamn

0,2401

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.