Bilaga till landskapsstyrelsens framställning nr 27/2002-2003 om ändring av koefficienterna för beräkning av landskapsandel för grundskolan

 

 

Landskapsandel för grundskolorna jämte pensionspremier helår (2003)

Förslaget jämförs mot tidigare lagstiftning och mot gällande lagstiftning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsandel sammanlagt

Pensions-

Netto för kommunen*

Skillnad mellan förslaget och

 

Tidigare lag**

Gällande lag***

Förslag

premier

Gällande lag***

Förslag

tidigare lag**

gällande lag***

Brändö

309 327,21

350 824,95

350 907,49

-63 574,61

287 250,34

287 332,88

-21 994,33

82,55

Eckerö

306 939,71

353 925,96

353 996,54

-72 863,60

281 062,36

281 132,94

-25 806,77

70,58

Finström

648 363,25

735 367,59

735 554,22

-236 784,63

498 582,96

498 769,59

-149 593,66

186,63

Föglö

275 955,90

305 065,17

305 136,95

-73 393,63

231 671,54

231 743,32

-44 212,58

71,78

Geta

188 974,77

213 658,95

213 700,82

-55 199,96

158 458,99

158 500,86

-30 473,91

41,87

Hammarland

327 296,37

376 247,04

376 357,70

-102 874,95

273 372,09

273 482,75

-53 813,61

110,66

Jomala

998 688,79

1 137 518,42

1 137 828,27

-332 079,27

805 439,15

805 749,00

-192 939,79

309,85

Kumlinge

228 679,66

259 305,39

259 366,41

-60 881,46

198 423,93

198 484,95

-30 194,71

61,01

Kökar

158 300,25

177 954,68

177 996,55

-46 736,62

131 218,06

131 259,93

-27 040,32

41,87

Lemland

495 328,44

564 424,08

564 580,20

-138 242,76

426 181,32

426 337,44

-68 991,00

156,12

Lumparland

111 237,99

128 605,91

128 635,81

-36 785,91

91 820,00

91 849,90

-19 388,09

29,91

Saltvik

429 880,65

486 605,70

486 743,88

-143 263,48

343 342,22

343 480,40

-86 400,25

138,18

Sottunga

70 379,41

81 350,71

81 369,85

-26 868,73

54 481,98

54 501,12

-15 878,29

19,14

Sund

260 895,88

296 930,10

297 017,43

-88 651,06

208 279,04

208 366,37

-52 529,51

87,33

Vårdö

219 030,40

247 993,73

248 060,73

-48 720,70

199 273,03

199 340,03

-19 690,37

66,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn

1 647 616,85

1 881 738,89

1 882 445,92

-723 590,64

1 158 148,25

1 158 855,28

-488 761,57

707,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt

6 676 895,52

7 597 517,26

7 599 698,78

-2 250 512,01

5 347 005,25

5 349 186,77

-1 327 708,75

2 181,52

 

* landskapsandel minskad med pensionspremier

** enligt den lagstiftning som gällde fram till den 31 juli men som i praktiken inte tillämpas för år 2003

*** enligt den lagstiftning som trädde ikraft den 1 augusti men som retroaktivt tillämpas för hela år 2003