Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 8/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-07-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente

 

 

·         Republikens presidents framställning

 

·         Statsrådets förordning

 

·         Bilaga