Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 6/2018-2019

 

Datum

 

 

2018-01-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster

 

·         Republikens presidents framställning

 

·         RP 307/2018