regeringen_svartvit                                                                                               Dokumentnamn            Nr                                  Sidnr

                                                                                                                                                          162 F1                 1 (1)

                                                                                              

                                                                                                                              Datum                           Dnr

                                                                                               1.11.2018            ÅLR 2018/7507

                                                                                              

                                                                                                                             

                                                                                               Ålands Lagting

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

                                                                                              

Hänvisning

 

Kontaktperson

 

Ärende

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2019

 

För att behandlas i den ordning lagtingsordningen föreskriver översänds härmed landskapsregeringens budgetförslag nr 1/2018-2019 med förslag till budget för år 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

L a n t r å d                                 Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

Minister                                       Mats Perämaa

 

 

Bilaga: Budgetförslag för år 2019 i pdf