5x5px

regeringen_svartvit

REDOGÖRELSE nr 2/2017-2018

Datum

 

2018-05-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


REDOGÖRELSE ÖVER ÅRSREDOVISNING PER 31.12.2017

 

Landskapsregeringen överlämnar härmed årsredovisning för landskapet Åland per 31.12.2017 inkl. bokslutet för Landskapets fastighetsverk per 31.12.2017 och Landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2017 till lagtinget såsom redogörelse nr 2/2017-2018 i enlighet med § 19 LL (2012:69, ändr. 2017/4) om landskapets finansförvaltning.

 

Mariehamn den 8 maj 2018

 

 

Lantråd

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

 

 

Bilaga:

1.      Årsredovisningen 2017

2.      Revisionsberättelsen 2017