Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 1/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Främjande av hållbar energiomställning (RF)

 

Föreslås att 75.000 euro detta moment skall användas för att subventioner konverteringar av bensin- och dieselbilar till gasbilar, vilket, vilket påskyndar övergången till hållbarare transportmedel på Åland.

Förslaget är en subvention om 1.500 euro per konvertering.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 72010 Främjande av hållbar energiomställning (RF) (sid 177)

Ändring av anslag: Ökas med 75.000 euro

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen under momentet får följande lydelse: Ökningen av detta moment skall användas till en subventionering av konvertering av bensin- och dieselbilar till gasbilar.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Stephan Toivonen