Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 9/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  COM (2016) 42 (Dokumentet öppnas i nytt fönster)