Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 12/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 106/2016 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)