Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 9/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande om statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artiklarna 8 och 39

i konventionen om vägtrafik

 

Ÿ  Republikens presidents framställning