Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 7/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 5/2016 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)