Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 2/2014-2015

 

Datum

 

 

2014-10-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 156/2014 i PDF-format

 (Dokumentet öppnas i nytt fönster)