Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

MEDBORGARINITIATIV nr 2/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-08-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förbud mot plastkassar

 

 

Undertecknade ombud samt viceombud har idag skriftligen lämnat in ett medborgarinitiativ till lagtingets kansli i enlighet med lagtingsordningens 29 § samt arbetsordningen 29 §. Vi försäkrar att initiativet undertecknats av minst 1.000 personer som enligt valregistermyndighetens rösträttsregister var röstberättigade i det senaste lagtingsvalet samt i övrigt uppfyller de lagstadgade kraven på medborgarinitiativ.

 

Motivering

Vi anser att plastkassar och plastpåsar är en helt onödig produkt. Platskassar kan ersättas med permanenta kassar, till exempel av tyg och platspåsar med papperspåsar. Plastkassarna och plastpåsarna leder till ett svårt och skadligt avfallsproblem och till enorm nerskräpning. Det är en ekologisk katastrof, särskilt i den marina miljön. Det kväver fiskar, dränker vattendäggdjur, förgiftar människor och djur samt ödelägger marina ekosystem.

 

 

Med anledning av det ovan anförda och med stöd av 29 § lagtingsordningens föreslår vi undertecknade

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vidta lagstiftningsåtgärder för att plastkassar och plastpåsar för engångsbruk vilka överlåts i minuthandlen ska förbjudas.

 

 

 

Mariehamn den 20 augusti 2015

Ombud

 

Viceombud

 

 

Rauli Lehtinen

 

 

Julia Birney