PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2015-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Bilbarnstol

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 10/2014-2015

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L AG om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland.....................1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 61 § vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 61 § 2 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2007/6, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

61 §

Användning av bilbälte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Barn som är kortare än 135 centimeter och som färdas i en personbil, en paketbil eller en lastbil skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller någon annan integrerad eller icke-integrerad fasthållningsanordning som passar till barnets längd och vikt. Fasthållningsanordningen skall vara godkänd i enlighet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller direktiv 77/541/EEG eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv. Om barnet färdas tillfälligt i ett fordon i vilket någon särskild fasthållningsanordning inte medförs skall barnet i stället använda bilbältet när det är möjligt och sitta på ett annat säte än framsätet.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

61 §

Användning av bilbälte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Barn som är kortare än 135 centimeter och som färdas i en personbil, en paketbil eller en lastbil ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller någon annan integrerad eller icke - integrerad fasthållningsanordning som passar till barnets längd och vikt. Fasthållningsanordningen ska vara godkänd i enlighet med Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrift 44/03 eller direktiv 77/541 EEG eller Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas föreskrifter nr 129 eller någon senare anpassning av nämnda föreskrift eller direktiv. Om barnet färdas tillfälligt i ett fordon i vilket någon särskild fasthållningsanordning inte medförs ska barnet i stället använda bilbältet när det är möjligt och sitta på ett annat säte än framsätet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft…

 

__________________