Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 12/2011-2012

 

Datum

 

 

2012-04-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare och avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 7/2012 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)