Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 8/2010-2011

 

Datum

 

 

2010-12-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden och förordningen om ikraftträdande av konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 129/1994 i html-format