Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/2010-2011

 

Datum

 

 

2010-11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Belize om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 231/2010 i PDF-format