Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2010-2011

 

Datum

 

 

2010-11-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 142/2010 i PDF-format