PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2011-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ny landskapslag om hälso- och sjukvård

·       Landskapsregeringens framställning nr 28/2010-2011

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  1

 

 

2

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan den lyder i landskapslagarna 2003/79, 2007/102 samt 2007/128, en ny 7 punkt som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

     Socialvårdslagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ny 7 punkt

 

 

 

 

2 §

     Socialvårdslagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     7) Anstaltsvård som avses i 24 § benämns i landskapet institutionsvård och den vård som avses i 24 § omfattar i landskapet omsorg samt sådan sjukvård som inte kräver sjukhusvård.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________