PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2010-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Införande av bostadssparpremie

·       Landskapsregeringens framställning nr 4/2010-2011

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras inledningssatsen till 1 § 1 mom. landskapslagen (1994:41) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad,

     fogas till 1 § 1 mom. en ny e punkt samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" med "landskapsregeringen" som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Med de avvikelser som anges i denna lag skall följande riksförfattningar tillämpas i landskapet Åland:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ny punkt

 

 

 

1 §

     Med de avvikelser som anges i denna lag ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet Åland:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     e) lagen om utbetalning av bostadssparpremie 2009-2011 (FFS 483/2009).

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den ...

     Den som köpt en bostad efter den 1 juli 2009 ska retroaktivt få bostadssparpremien utbetald enligt 1 § e punkten.

 

__________________