Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 17/2009-2010

 

Datum

 

 

2010-05-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens propositioner till riksdagen om godkännande av avtalen med Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna samt Bahamas om upplysningar i fråga om skatteärenden samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 38/2010 i PDF-format

Ÿ      Regeringens proposition RP 39/2010 i PDF-format

Ÿ      Regeringens proposition RP 40/2010 i PDF-format