Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 11/2009-2010

 

Datum

 

 

200x-xx-xx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 279/2009 i PDF-format