Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr x/2009-2010

 

Datum

 

 

2010-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Gibraltar om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 256/2009 i PDF-format