Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 2/2009-2010

 

Datum

 

 

2009-11-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av avtalen med Bermuda, Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna om inkomstbeskattning samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 126/2009 i PDF-format

Ÿ      Regeringens proposition RP 127/2009 i PDF-format

Ÿ      Regeringens proposition RP 128/2009 i PDF-format