Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 16/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg

2010-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hälsofrämjande aktiviteter i skolan

 

 

Det har visat sig att ett pilotprojekt i en dansk gymnasieskola fick ungdomarna att börja träna fysiskt med olika sport- och gymnastikaktiviteter dagligen under skoltid. Detta ökade inlärningsförmågan i teoretiska ämnen som t.ex. matematik. Även den psykiska hälsan förbättras och dessutom minskade användningen av tobak och andra droger.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag

 

att lagtinget hemställer att landskapsregeringen kartlägger och kommer med förslag till åtgärder för att åländska ungdomar  under skoltid i större utsträckning ges möjlighet till hälsofrämjade fysiska aktiviteter.

 

 

Mariehamn den 10 mars 2010

 

 

Mika Nordberg