Bilaga 2
Antal mottagare av hemvårdsstöd under året i Mariehamns stad.
  2005 2006* 2007 2008 2009
  Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Partiellt stöd för vård av barn i hemmet                               
0-3 år 6 6 0 21 uppg.sakn. uppg.sakn. 25 uppg.sakn. uppg.sakn. 27 uppg.sakn. uppg.sakn. 30 26 4
skolbarn* 0 0 0 16 uppg.sakn. uppg.sakn. 19 uppg.sakn. uppg.sakn. 18 uppg.sakn. uppg.sakn. 10 4 1
Totalt 6 6 0 37 uppg.sakn. uppg.sakn. 44 uppg.sakn. uppg.sakn. 45 uppg.sakn. uppg.sakn. 40 35 5
Stöd för vård av barn i hemmet 144 141 3 226 uppg.sakn. uppg.sakn. 209 uppg.sakn. uppg.sakn. 226 uppg.sakn. uppg.sakn. 207 193 14
Totalt båda stödformer 150 147 3 263 248 15 253 238 15 271 247 24 247 228 19
* År 2005 fanns inte partiellt stöd för vård av barn i hemmet för barn i skolstartåldern.
* Vid mitten av år 2006 kunde partiellt stöd för vård av barn i hemmet börja betalas till båda föräldrar för olika tidpunkter samma kalendermånad.
Källa: Mariehamns stad, barnomsorgen, hemvårdsstöd