Bilaga 1
Antal mottagare av hemvårdsstöd under året.
  2005 2006 2007 2008 preliminära uppg. 2009* 
  Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Brändö 13 13 - 10 10 - 11 11 - 9 9 - 8 8 -
Eckerö 29 27 2 27 24 3 21 21 - 34 33 1 30 30 -
Finström 77 74 3 92 90 2 104 98 6 94 90 4 98 94 4
Föglö 15 15 - 15 14 1 11 11 - 8 8 - 10 10 -
Geta 4 4 - 9 9 - 8 8 - 8 8 - 0    
Hammarland 36 36 - 59 57 2 59 55 4 56 54 2 53 51 2
Jomala 133 126 7 159 152 7 185 169 16 191 175 16 183 166 17
Kumlinge 4 4 - 4 4 - 5 5 - 4 4 - 4 4 -
Kökar 6 6 - 3 3 - 4 4 - 7 7 - 0    
Lemland 53 51 2 66 64 2 78 71 7 38 34 4 0    
Lumparland 9 9 - 15 14 1 15 13 2 13 11 2 15 13 2
Saltvik 55 54 1 32 32 - 31 31 - 36 36 - 46 45 1
Sottunga 3 3 - 1 1 - 0 - - 0 - - 0 - -
Sund 13 11 2 15 15 - 17 16 1 32 31 1 28 27 1
Vårdö 12 12 - 6 5 1 12 11 1 14 12 2 13 13 -
Mariehamn 265 257 8 263 248 15 253 238 15 271 247 24 0    
Åland 727 702 25 776 742 34 814 762 52 815 759 56 488 461 27
* Uppgifterna för år 2009 är preliminära eftersom alla kommuners uppgifter inte kommit in till ÅSUB än.
Källa: ÅSUB, Offentlig Ekonomi