Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 11/2008-2009

 

Datum

 

 

2009-06-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 och 39 § i självstyrelselagen för Åland

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 69/2009 i PDF-format